PERTHRO

 In commissions, contemporary painting, contemporaryart, figurative art, Geen onderdeel van een categorie, kunstvoorbedrijven, oilpainting, opdrachten

      PERTHRO (2022-2023, olieverf op linnen)

PERTHRO“ is ontstaan als opdracht van Camiel van Damme van Dutch Leaders.

Ik heb met heel veel plezier aan deze opdracht gewerkt. Het bracht mij met de voorbereiding en uitwerking van het schilderij, net als het rune teken “Perthro” symboliseert, op onbekend terrein. Spannend, verrassend en onverwachte mogelijkheden.

 

aanleiding

In het najaar van 2022 was ik bij Camiel van Damme (Dutch Leaders) op bezoek. We hadden een mooi gesprek waarna hij mij zijn trainingsruimte liet zien. Hij vertelde uitgebreid over wat er allemaal gebeurde in deze ruimte. Daarbij ging hij dieper in op de reis van de held; hoe dat als een format wordt gebruikt om mensen in een veranderingsproces te begeleiden. Hij legde uit dat elke fase van deze reis met een symbool is weergegeven.

De fase dat hem daarin sterk aantrekt is de eerste fase, de “calling”; de held (to be) voelt dat er in zijn of haar leven nog iets ontbreekt. Een weten dat hij/zij aan de vooravond staat van een alles veranderende reis, met een besef dat deze reis onontkoombaar is. De held heeft eveneens geen idee wat deze reis gaat brengen.

De trainingsruimte heeft een grote blinde muur met hoog in de muur een nis. Voor in die nis wilde hij graag een kunstwerk hebben. Iets dat als inspiratiebron zou kunnen dienen voor het werk dat in deze ruimte wordt gedaan.

Al brainstormend kwamen we op een aantal ideeën uit. We kwamen overeen dat ik een paar voorbeelden zou maken voor een schilderij speciaal voor deze ruimte.

Nadat we nog een aantal keer met elkaar contact gehad te hebben, was het voor mij helder: Het moest een schilderij worden dat mensen ging inspireren, ruimte tot verandering weergaf. Met een eenvoudig helder beeld dat ook op grotere afstand goed zichtbaar zou zijn. En met een rune teken als symbool.

Aangezien Camiels fascinatie uit ging naar de eerste fase stelde ik hem 2 rune tekens voor. Hij koos voor de rune “Perthro”. Dit teken staat voor inwijding, het ongevormde, openbaring.

Ik ging aan de slag, maakte een 3 kleine proefexemplaren, en nodigde hem uit op mijn atelier. Tijdens deze ontmoeting legde ik hem uit wat ik had gedaan, en waarom. Het schilderij zou het formaat van de nis krijgen. Het rune teken wordt zwevend weergegeven, dat als door vuur vormgegeven opdoemt uit het donker van het ongevormde universum.

Hij was enthousiast, en ik ging verder aan de slag.

 

Perthro

“Perthro“ is een rune teken en neemt een belangrijke plaats in bij de runen-cyclus voor zelftransformatie. Kernwoorden voor dit teken zijn: initiatie, het verborgene, onbekende, openbaring.

Het rune teken “Perthro” staat voor de openbaring van het mysterie van de verborgen krachten die in de diepste lagen van ons aanwezig zijn.

Het biedt de mogelijkheid dit mysterie te onderzoeken, te leren kennen en manifest te maken in ons leven. Als we hiervoor open staan, kunnen we ons als mens volledig ontplooien. Het nodigt ons uit om zonder reserve alles los te laten en herboren te worden.

“Perthro” wordt ook in verband gebracht met Phoenix: de vogel die verbrandt in het vuur en herrijst uit haar as. Vuur als middel om opnieuw tot manifestatie te komen. De cyclus van sterven (opgeven, loslaten van wat was) om weer herboren te worden.

          

 

Het schilderij

Deze symboliek zien we ook terug in het schilderij. De achtergrond is donker als het universum. Het universum is mysterieus, dynamisch, onpeilbaar en oneindig. Het is een en al ongevormdheid, potentieel en dynamiek. De achtergrond is in transparante lagen opgebouwd waardoor het een levend vlak is.

Uit dit universum doemt Perthro op. Ook de rune is in lagen opgebouwd waardoor het beweegt en elke cm2 anders is.

Het vuur doet dit manifesteren; transparant en vol wisselt zich af, scherp en vaag zijn over het doek verdeelt als een dans, daar; dynamisch, gloeiend. Het ongevormde krijgt vorm en ontsluit de geheimen van het universum. Vuur als leven geven en nemen, als reiniging /zuivering en daarmee een leegte creërend waarin een nieuw, verrijkt leven kan ontstaan.

 

Recent Posts

Leave a Comment